Tarieven

 Pakket 1; Analyse ingestuurd filmmateriaal

U zoekt:

-Een deskundig advies over door u gemaakte beelden

-Antwoord op uw vragen over de ingestuurde beelden

U krijgt:
 

-Uitgebreide analyse door expert

-Vraaggestuurd rapport van de bevindingen

-Wetenschappelijk onderbouwde, schriftelijke toelichting

-Fotoprint van de belangrijke micro  expressie of lekkage

-Mondelinge toelichting

-Stemanalyse

-Onderbouwd uitsluitsel over uw vragen


 Voorbeeld:

Yuri van Gelder geeft tegenstrijdige verklaringen in een interview.De turnbond en heel Nederland wil wten wat de waarheid is.

 

Pakket 2; Realtime gespreksanalyse

U zoekt:  

-Een expert op locatie. .....

-Zekerheid bij een gesprek, interview of sollicitatie.  

-Zekerheid of u betrouwbare informatie krijgt.


U krijgt:

-Gespreksanalyse door expert op locatie

 -Mondelinge, beargumenteerde uiteenzetting van de bevindingen

-Onderbouwd uitsluitsel over uw vragen

-Advies over vervolggesprekken

 

 

 Voorbeeld:

Een sollicitant komt voor een tweede gesprek. Gedurende het eerste gesprek kreeg u de indruk dat hij niet eerlijk was over het werkverleden of referenties. Hier wilt u graag uitsluitsel over.

akket 3; Uitgebreide waarheidsscan

U Zoekt:

-Een deskundige analyse van uw gesprekspartner

-Een expert die de juiste vragen kan stellen.........

-Inzicht in de denkwijze van uw gesprekspartner


U krijgt:
 

-Intake

-Indien gewenst advies bij voorbereiding gesprek

-Wetenschappelijke vraagmethodieken

-Indien gewenst voert uw expert het gesprek

-Video/stem opname

-Uitgebreide wetenschappelijk onderbouwde rapportage

-Video analyse

-Stem analyse

-Mondelinge toelichting

 

 

 

U investeert:

€ 150,- excl. btw

U investeert:

€ 199,- excl. btw

U investeert:

€ 450,- excl. btw 

 

.........................Training non-verbale communicatie


 

-Leer non-verbale communicatie zien 

-Leer uw gesprekspartner (klant/client) echt kennen

-Leer non-verbale communicatie effectief gebruiken

-Verkrijg een blijvend concurrentie voordeel

-Herkennen van non-verbale lekkage

-Herkennen van verschillende emoties

-Implementatie in uw dagelijkse werkzaamheden

-Leer de taal van non-verbale communicatie en herken agressie, coping, internalisering, micro-expressies, fake expressies enz.

-Baseer uzelf op wetenschap, niet op mythes

 

................................. Training waarheidsvinding 


 

-Leer expressies herkennen

-Vergroten van uw effectiviteit

-Herkennen van loyaliteit

-Leer uw gesprekspartner echt kennen

-Intenties van mensen herkennen

-Wegnemen van twijfels

-Herken non-verbale lekkages

-Baseer uzelf op wetenschap niet op mythes

-Versterken van uw onderhandelingsvaardigheden

-Verbeteren van uw gesprekstechnieken

 

 

De basis van beide trainingen omvat 1 dagdeel.In overleg met u gaan wij na in hoeverre er verdieping of uitbreiding plaats dient te vinden. Een combinatie van beide trainingen is ook mogelijk. Per dag rekenen wij € 1499,- met een maximum van 15 deelnemers. 

 De trainingen zijn inclusief:

-Training op locatie

-Bedrijfsbranche gerichte aanpak

-Interactieve opzet training

-Hand out voor de deelnemers

-Trainingsmateriaal

-Oefenmateriaal